panorama Broek met natuur- en waterlandgoed Trijntje Wiel

Historische dorpskern van Broek wordt in de 'Allure' gelegd

Downloads:

Zienswijze

Lijst bezwaarpunten

Beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan

Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Broek

BROEK - Op de algemene ledenvergadering over het landgoed Trijntje Wiel heeft de meerderheid van de dorpsbewoners besloten dat de vereniging Plaatselijk Belang Broek een afwijzend standpunt zal innemen ten opzichte van het plan van de heer Kloosterman

 

Broek is een dorp met cultuurhistorische waarde.

Het is het laatste lintdorp dat anno 2008 nog vrijwel ongeschonden de vorm en structuur vertoont die de middeleeuwse ontginners van dit deel van Friesland hebben aangelegd. Eeuwenlang vormde het dorp Broek de westelijke doorgang naar Joure.
De gemeente Skarsterlân heeft nu echter het ontwerp-bestemmingsplan voor het 'natuur- en waterlandgoed Trijntje Wiel' ter inzage gelegd.

Dit plan omvat onder andere de nieuwbouw van een complex van 3 woningen met allure aan de Sylroede. Dit complex heeft een totale lengte van 210 meter.

Dringende Oproep aan alle burgers van Skarsterlân!:

U kunt tot uiterlijk 10 juni uw bezwaarschrift opsturen naar:

J.F. Harmsma
It Noard 17
8512 AB Broek,
die uw zienswijze vervolgens zal indienen.

Ook zijn al uw reacties welkom op: reacties@behoudbroeksterpolder.nl

— Een ontwerp voor een bezwaarschrift (zienswijze) kunt u hier downloaden.
— Een lijst met bezwaarpunten kunt u hier downloaden

Het ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan Trijntje Wiel kunt u hier vinden. Mocht dat niet lukken, dan is de site van de gemeente tijdelijk buiten werking en kunt u de bestanden in de linkerkolom downloaden.